0,745
Dziś Poniedziałek
2024-04-15

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w gminie Wojnicz

Aktualizacja: dzisiaj20:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-15 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w gminie Wojnicz

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-15 godz: 21:04:49
2.Ilość wszystkich firm w gminie Wojnicz wynosi: 1579
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Wojnicz wynosi: 804
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-15 kwiecień 2024 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. W tym czasie w gminie Wojnicz ich liczba zwiększyła się o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 1. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w gminie Wojnicz za okres 1-15 kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
1
2
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1
3
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1
4
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
1
5
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
1
6
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
0
7
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
0
8
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
0
9
Działalność związana z oprogramowaniem
0
10
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w gminie Wojnicz w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w gminie Wojnicz

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: