0,745
Dziś Poniedziałek
2024-04-15

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Wojnicz

Aktualizacja: dzisiaj20:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2024-04-15 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Wojnicz obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-15 godz: 21:04:49
2.Ilość wszystkich firm w gminie Wojnicz wynosi: 1579
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Wojnicz wynosi: 804
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-15 kwiecień 2024 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Wojnicz, na pierwszym miejscu od końca widzimy Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Wykonywanie instalacji elektrycznych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Wojnicz za okres 1-15 kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
-1
2
Wykonywanie instalacji elektrycznych
-1
3
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
-1
4
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
0
5
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
0
6
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
0
7
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
0
8
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
0
9
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
0
10
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Wojnicz w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Wojnicz ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: