0,745
Dziś Poniedziałek
2024-04-15

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w gminie Wojnicz

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-15 Działalności gospodarcze, które w gminie Wojnicz wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-15 godz: 17:04:48
2.Ilość wszystkich firm w gminie Wojnicz wynosi: 1579
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Wojnicz wynosi: 804
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w gminie Wojnicz, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu kwiecień 2024 - 49 firm.
Ta działalność jednoznacznie wysuwa się na prowadzenie pod względem liczby podmiotów, które wybrały ją jako główną.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Obecnie wykonuje ją 37 firm. Stanowi to 76% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Transport drogowy towarów prowadzona jest przez 24 firmy.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w gminie Wojnicz – kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
49
2
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
37
3
Transport drogowy towarów
24
4
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
20
5
Wykonywanie instalacji elektrycznych
18
6
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
17
7
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
16
8
Działalność związana z oprogramowaniem
15
9
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
15
10
Tynkowanie
13

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w gminie Wojnicz

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w gminie Wojnicz

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...