0,745
Dziś Poniedziałek
2024-04-15

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w gminie Wojnicz

Aktualizacja: dzisiaj20:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-15 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w gminie Wojnicz

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-15 godz: 21:04:49
2.Ilość wszystkich firm w gminie Wojnicz wynosi: 1579
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Wojnicz wynosi: 804
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w gminie Wojnicz, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w gminie Wojnicz – kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
1
2
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
1
3
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
1
4
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
1
5
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
1
6
Chów i hodowla drobiu
1
7
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
1
8
Zasadnicze szkoły zawodowe
1
9
Pozostałe zakwaterowanie
1
10
Działalność bibliotek
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w gminie Wojnicz

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w gminie Wojnicz prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...