0,745
Dziś Poniedziałek
2024-04-15

Sprawdź, jakie produkty i usługi planują obecnie zakupić podmioty gospodarcze w gminie Wojnicz

Aktualizacja: dzisiaj20:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_paleta_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-15 Obecnie podmioty gospodarcze w gminie Wojnicz planują zakup tych produktów i usług

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-15 godz: 21:04:49
2.Ilość wszystkich firm w gminie Wojnicz wynosi: 1579
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Wojnicz wynosi: 804
Pierwsze miejsce
Obserwując zapotrzebowanie na produkty i usługi, których zakup obecnie planują podmioty gospodarcze w gminie Wojnicz, widzimy, że najwięcej przetargów ogłoszono na Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. W okresie 1-15 kwiecień 2024 nastąpił wzrost opublikowanych ogłoszeń przetargowych o 0.
Te produkty i usługi mają zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości są na drugim miejscu w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych przetargów wzrosła o 0. Stanowi to 0% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy wzrost.
Trzecie miejsce
W dniu dziesiejszym trzecie miejsce zajmują Usługi pocztowe i kurierskie. Nastąpił wzrost ilości zamieszczonych ogłoszeń przetargowych o 0.
Produkty i usługi, dla których obecnie wzrasta ilość prztetargów w gminie Wojnicz – kwiecień 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
0
2
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
0
3
Usługi pocztowe i kurierskie
0
4
Specjalne usługi projektowe
0
5
Gospodarstwa rolne
0
6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
0
7
Urządzenia komputerowe
0
8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
0
9
Roboty izolacyjne
0
10
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
0

W REGIONACH W regionie podmioty gospodarcze planują zakup tych produktów i usług

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Wojnicz planowało zakup tych produktów i usług

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA W najbliższych miesiącach największa ilość podmiotów gospodarczych w gminie Wojnicz będzie planować zakup tych produktów i usług

Trwa pobieranie danych...