0,745
Dziś Poniedziałek
2024-04-15

Zobacz, na jakie produkty i usługi w gminie Wojnicz obecnie podmioty gospodarcze zgłaszają coraz mniejsze zapotrzebowanie

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_inwestycje_spadek_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-15 Te produkty i usługi podmioty gospodarcze wycofują z planów zakupowych w gminie Wojnicz

Opis
Artykuł prezentuje informacje dotyczące planowanych przetargów. Zamawiający są zobowiązani do publikacji sporządzonego planu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zasady i procedury planowania przetargów wynikają z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z póź. zm.), która weszła w życie w styczniu 2021 r.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-15 godz: 17:04:48
2.Ilość wszystkich firm w gminie Wojnicz wynosi: 1579
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Wojnicz wynosi: 804
Pierwsze miejsce
Gdy obserwujemy, które produkty i usługi teraz zamierzają kupić podmioty gospodarcze w gminie Wojnicz, widzimy, że najmniej przetargów ogłoszono na Wyrównywanie terenu obiektów sportowych. W okresie 1-15 kwiecień 2024 liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych zmniejszyła się o 0.
Analizując zestawienie 10 produktów i usług o największym spadku w gminie Wojnicz, widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Rozbudowa budynków obecnie zajmują drugie miejsce w tym zestawieniu. Liczba opublikowanych ogłoszeń przetargowych obniżyła się o 0. Stanowi to 100% w porównaniu do produktów i usług, które zanotowały największy spadek.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji są Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych. Na te produkty i usługi zmniejszyła się ilość ogłoszeń o 0.
Produkty i usługi, które obecnie planuje zakupić najmniej firm w gminie Wojnicz – kwiecień 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
0
2
Rozbudowa budynków
0
3
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
0
4
Usługi pośrednictwa finansowego
0
5
Różne produkty spożywcze
0
6
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
0
7
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
0
8
Instalowanie centralnego ogrzewania
0
9
Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych
0
10
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
0

W REGIONACH Te produkty i usługi obecnie są rzadko wybierane przez podmioty gospodarcze w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA W ostatnich miesiącach podmioty gospodarcze zrezygnowały z tych produktów i usług w swoich planach zakupowych zakupowych

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Niewiele podmiotów gospodarczych w najbliższych miesiącach ogłosi w planach zakupowych zapotrzebowanie na te produkty i usługi

Trwa pobieranie danych...