0,745
Dziś Poniedziałek
2024-04-15

Zobacz, które uprawnienia obecnie tracą firmy w gminie Wojnicz

Aktualizacja: dzisiaj20:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_smutny klient_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-15 Jakich uprawnień w gminie Wojnicz najbardziej ubywa?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-15 godz: 21:04:49
2.Ilość wszystkich firm w gminie Wojnicz wynosi: 1579
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Wojnicz wynosi: 804
Pierwsze miejsce
Widzimy, że obecnie w gminie Wojnicz najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W okresie 1-15 kwiecień 2024 ilość udzielonych firmom uprawnień spadła o 1. Analizując zestawienie 10 uprawnień o największym spadku w gminie Wojnicz widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są obecnie najmniej jest Koncesja na obrót paliwami ciekłymi. Nastąpił spadek ilości firm, które posiadają to uprawnienie o 0 firm. Stanowi to 0% w porównaniu do uprawnienia, które odnotowało największy spadek.
Trzecie miejsce
Z powodu spadku ilości firm, które obecnie uzyskały Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym o 0, jest ono trzecim najmniej powszechnym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej ubyło w gminie Wojnicz w okresie 1-15 kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
-1
2
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi
0
3
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
0
4
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
0
5
Koncesja na prowadzenie apteki
0
6
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
0
7
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
0
8
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – osób
0
9
Licencja dotycząca międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób
0
10
Rejestr działalności kantorowej
0

W REGIONACH Porównaj, jakich uprawnień najbardziej ubywa w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najwięcej ubywało w gminie Wojnicz?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień w najbliższych miesiącach najwięcej ubędzie w gminie Wojnicz?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info